ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή αποτελεί προσωπικό έγγραφο του/της αθλητή/τριας, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. 

Η κάρτα Υγείας αθλητή θεωρείται µόνο από ιατρούς: καρδιολόγους μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Νομαρχιακών, Περιφερειακών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Υγειονομικών Στρατιωτικών Μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το Δημόσιο ή Ν.Π.Α.Δ. καθώς και ιατρούς-καρδιολόγους του ιδιωτικού τομέα.

Η κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται µε το Δελτίο Αθλητικής ιδιότητας.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά Στη γραμματεία ή στον αρμόδιο αλυτάρχη του αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

Σύμφωνα με τον νόμο 4479/2017 και την υπ. αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β3254/08-08-2018)

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της Α.Ο.Ν.Μ.