ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την άσκηση σε οργανωμένες και φυλασσόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η επιστροφή στον οργανωμένο ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό θα γίνει προοδευτικά σε τέσσερις (4) φάσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγραφο.