ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Η B’ Φάση άρσης των περιορισμών στην αθλητική δραστηριότητα έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού παρέχει συνεχώς οδηγίες και πληροφορίες για την διασφάλιση της υγείας των αθλητών, των εργαζομένων στους αθλητικούς χώρους και των αθλούμενων πολιτών.

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ περί ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους καθώς επίσης και να κατεβάσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στις προπονήσεις.

Οδηγίες Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ περί ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους

Έντυπα / Φόρμες προς συμπλήρωση