ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 20-6-2020

Σε συνέχεια του από 14.6.2020 Δελτίου Τύπου της ΑΟΝΜ και των διαμαρτυριών των Α. Χατζησάββα, Ι. Μανίκα και Μ. Μαρκόπουλου προς την ΑΟΝΜ και δεκάδες πρόσωπα για φερόμενη διαβολή, διασυρμό, παραβίαση προσωπικών δεδομένων των Α. Χατζησάββα, Ι. Μανίκα και Μ. Μαρκόπουλου λόγω μη ακρίβειας των αναφορών στο Δελτίο Τύπου, αναφέρουμε τα εξής:

1. Το από 14.6.2020 Δελτίου Τύπου της ΑΟΝΜ δημοσιεύθηκε από την ΑΟΝΜ, η οποία επιτελεί σκοπό που αφορά το δημόσιο συμφέρον (οργάνωση και διάδοση του αθλητισμού νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων σε όλη τη χώρα), με σκοπό ενημέρωσης των φορέων του αθλητισμού νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων για τις δικαστικές και αγωνιστικές εξελίξεις σχετικά με το Σύλλογο Αθλουμένων Νεφροπαθών (ΣΑΝ). Η ενημέρωση αυτή ήταν και είναι ούτως ή άλλως απολύτως απαραίτητη και αναγκαία, μεταξύ άλλων και για να εξασφαλισθεί η διαφάνεια που
ευλόγως προωθεί ο αξιότιμος Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αυγενάκης και για να αποκαλυφθεί επί τέλους η αλήθεια σχετικά με το ποιόν του ΣΑΝ και των Α. Χατζησάββα, Ι. Μανίκα και Μ. Μαρκόπουλου, οι οποίοι τα τελευταία 2 χρόνια προβαίνουν σε συνεχείς και επανειλημμένες πράξεις δυσφήμησης και συκοφάντησης της ΑΟΝΜ και των μελών της διοίκησής της ενώπιον προσώπων του αθλητισμού νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, πράξεις παραπλάνησης ως προς την πραγματική αγωνιστική δραστηριότητα του ΣΑΝ και πράξεις υποκίνησης σωματείων-μελών της ΑΟΝΜ για αποχώρηση από την ΑΟΝΜ, γεγονός που συζητήθηκε εκτενώς στη Γενική Συνέλευση της ΑΟΝΜ στις 23.5.2020.

2. Το από 14.6.2020 Δελτίου Τύπου της ΑΟΝΜ με έκταση λιγότερο από 1 σελίδα ήταν το συντομότερο και περιεκτικότερο δυνατό, προκειμένου να παρουσιαστούν οι εξελίξεις αυτές, καθώς π.χ. η αναφερόμενη σε αυτό υπ’ αριθ. 38/2019 απόφαση του ΑΣΕΑΔ έχει έκταση 11 σελίδες, η αναφερόμενη σε αυτό υπ’ αριθ. 29/2020 απόφαση της ΕΦΙΠΗΔ έχει έκταση 30 σελίδες, το αναφερόμενο από 20.2.2019 υπόμνημα των Α. Χατζησάββα, Ι. Μανίκα και Μ. Μαρκόπουλου ενώπιον του ΑΣΕΑΔ έχει έκταση 27 σελίδες κ.λπ.

3. Το από 14.6.2020 Δελτίου Τύπου της ΑΟΝΜ στηρίζεται αποκλειστικώς σε έγγραφα και για το λόγο αυτό μας προκαλούν ειλικρινώς εντύπωση οι αναφορές για διαβολή, διασυρμό, και παραβίαση προσωπικών δεδομένων των Α. Χατζησάββα, Ι. Μανίκα και Μ. Μαρκόπουλου λόγω μη ακρίβειας των αναφορών στο Δελτίο Τύπου.
Ειδικότερα, εν όψει της αμφισβήτησης από τους Α. Χατζησάββα, Ι. Μανίκα και Μ. Μαρκόπουλο της ακρίβειας των αναφορών στο Δελτίο Τύπου, είμαστε αναγκασμένοι, προς αποκατάσταση της φήμης μας και υπόληψής μας και προς προστασία και λοιπών προσώπων του αθλητισμού νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, που έχουν γίνει αποδέκτες μηνυμάτων από τους Α. Χατζησάββα, Ι. Μανίκα και Μ. Μαρκόπουλο, να προβούμε σε φράση προς φράση απόδειξη της
ακρίβειας των λεγομένων μας:
«Μετά την αμετάκλητη τιμωρία των Α. Χατζησάββα, Ι. Μανίκα και Μ. Μαρκόπουλου από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) με την υπ’ αριθ. 38/2019 απόφασή του»: Βλ. εικόνα 1, τμήμα του διατακτικού της απόφασης αυτής του ΑΣΕΑΔ

Eικόνα 1

«Τα πρόσωπα αυτά (τα πρώτα και μοναδικά στην ιστορία του αθλητισμού νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων) τιμωρήθηκαν και από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) με ποινή στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας με αναστολή για τρία χρόνια. Κατά τα λοιπά, η έκδοση απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ ανεστάλη μέχρι την έκδοση απόφασης επί αγωγής της ΑΟΝΜ που εκκρεμεί σε βάρος του ΣΑΝ»: Βλ. εικόνες 2-3, τμήμα του διατακτικού της απόφασης αυτής της ΕΦΙΠΗΔ

Eικόνα 2

Eικόνα 3

«Τα πρόσωπα αυτά, τα οποία φέρονται ως μέλη της διοίκησης του Συλλόγου Αθλουμένων (ΣΑΝ), έχουν ομολογήσει στο από 20.2.2019 υπόμνημά τους ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ότι ουδόλως τηρήθηκε η διαδικασία για την εγγραφή του ΣΑΝ ως μέλους της ΑΟΝΜ, ότι δεν υπάρχει απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΣΑΝ για εγγραφή του ΣΑΝ ως μέλους της ΑΟΝΜ και επομένως ότι ο ΣΑΝ ουδέποτε κατέστη μέλος της ΑΟΝΜ»: Βλ. εικόνες 4-5, τμήμα του υπομνήματος αυτού ενώπιον του ΑΣΕΑΔ

Eικόνα 4

Eικόνα 5

«Ισχυρισμός που αποδεικνύεται και από την υπ’ αριθ. 983/18.2.2019 ένορκη βεβαίωση του τότε μέλους του ΣΑΝ και μεταγενέστερα Γενικού Γραμματέα του ΣΑΝ Ιωάννη Παπαπέτρου ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Δάλλα και ισχυρισμός που αποδέχεται και συνομολογεί και η ΑΟΝΜ»: Βλ. εικόνα 6, τμήμα της ένορκης αυτής βεβαίωσης

Eικόνα 6

«Μάλιστα, ήδη σήμερα έχουν συμπληρωθεί 2 χρόνια χωρίς την παραμικρή συμμετοχή του ΣΑΝ σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων και εν γένει αγώνες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων στην Ελλάδα που γίνονται από την ΑΟΝΜ ή με την έγκριση της ΑΟΝΜ. Εξάλλου, εν όψει της μη προσέλευσης του ΣΑΝ για συμμετοχή του στο 31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων που διοργάνωσε η ΑΟΝΜ στις 27-30.3.2019, μολονότι αυτό είχε υποβάλει δήλωση συμμετοχής, το εν λόγω σωματείο έχει αποκλεισθεί, κατά δέσμια αρμοδιότητα, και από το αντίστοιχο 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων που θα διοργανώσει η ΑΟΝΜ εντός του έτους 2020»: Βλ. εικόνες 7-8, τμήμα του προϊσχύσαντος μέχρι τις 24.4.2029 Γενικού Κανονισμού της ΑΟΝΜ και τμήμα του προϊσχύσαντος από 25.4.2019 μέχρι 2.8.2019 Κωδικοποιημένου Γενικού Κανονισμού της ΑΟΝΜ (αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν και στους επόμενους Κανονισμούς της ΑΟΝΜ)

Eικόνα 7

Eικόνα 8

«Εν όψει των επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών του ΣΑΝ και φερόμενων μελών της διοίκησής του, για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθ. 38/2019 απόφαση του ΑΣΕΑΔ και η υπ’ αριθ. 29/2020 απόφαση της ΕΦΙΠΗΔ και εκκρεμούν πλείστα ακόμα ένδικα βοηθήματα, η Γενική Συνέλευση της ΑΟΝΜ εξέδωσε στις 23.5.2020 ομόφωνο ψήφισμα ότι κανένα σωματείο-μέλος της ΑΟΝΜ δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του ΣΑΝ στον αθλητισμό νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων»: Βλ. ικόνα 9, τμήμα του ψηφίσματος αυτού.

Eικόνα 9

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαστε να μας προσδιορίσουν οι Α. Χατζησάββας, Ι. Μανίκας και Μ. Μαρκόπουλος μέχρι τις 23.6.2020 ποιες ακριβώς αναφορές στο από 14.6.2020 Δελτίου Τύπου της ΑΟΝΜ θεωρούν, κατά την άποψή τους, ανακριβείς και να προσκομίσουν σε εμάς μέχρι τις 23.6.2020 αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν το σχετικό ισχυρισμό τους περί ανακρίβειας και δεσμευόμαστε να προβούμε σε νέα δημόσια ανάρτηση, προς αποκατάσταση-διόρθωση όποιας τυχόν ανακριβούς αναφοράς. Σε τυχόν περίπτωση αδυναμίας των Α. Χατζησάββα, Ι. Μανίκα και Μ. Μαρκόπουλου να προβούν στις ανωτέρω διευκρινίσεις και αποδείξεις, αιτούμαστε να ανακαλέσουν αυτοί μέχρι τις 23.6.2020 όλες τις διαμαρτυρίες τους προς την ΑΟΝΜ και δεκάδες πρόσωπα για φερόμενη διαβολή, διασυρμό, παραβίαση προσωπικών δεδομένων τους λόγω μη ακρίβειας των αναφορών στο από 14.6.2020 Δελτίο Τύπου της ΑΟΝΜ, ρητά επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

4. Περαιτέρω, οφείλουμε να επισημάνουμε ένα λάθος μας και να προβούμε σε δημόσια αποκατάσταση-διόρθωσή του, κατόπιν της αίτησης του Ι. Μανίκα για ακρίβεια ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων: Με την υπ’αριθ. 29/2020 απόφαση της ΕΦΙΠΗΔ επιβλήθηκε πράγματι σε αυτόν ποινή στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας, αλλά χωρίς αναστολή για τρία χρόνια, η οποία χορηγήθηκε μόνο στους Α. Χατζησάββα και Μ. Μαρκόπουλο. Επομένως, η
απόφαση της ΕΦΙΠΗΔ είναι άμεσα εκτελεστή για τον Ι. Μανίκα, συνεπάγεται απόλυτο (Α. Μαλάτος, Παραδόσεις αθλητικού δικαίου, σελ. 304) κώλυμα συμμετοχής του Ι. Μανίκα ως αθλητή, μέλους και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΣΑΝ και σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο και για το λόγο αυτό αιτούμαστε ο ΣΑΝ να ενημερώσει δημόσια εμάς και όλο τον αθλητισμό νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων μέχρι τις 23.6.2020 με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. δελτίο τύπου, e-mail κ.λπ.) για την έκδοση μέχρι τις 18.6.2020 (αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη συνδρομή κωλύματος στις 3.6.2020, που κοινοποιήθηκε η απόφαση της ΕΦΙΠΗΔ) της απαιτούμενης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. δ΄ και 7 περ. α΄ του ν. 2725/1999 διαπιστωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη αναδρομική από τις 3.6.2020 (ΣτΕ ΕπΑν 845/2006, ΣτΕ 2838/2001, ΣτΕ 2837/2001, ΓνωμΝΣΚ 558/2005, ΓνωμΝΣΚ 163/2002) έκπτωση του Ι. Μανίκα από την ιδιότητα του μέλους του ΣΑΝ και από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΝ (σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα 20.6.2020 ο Ι. Μανίκας εξακολουθεί να αναφέρεται ως Ταμίας του ΣΑΝ και στην ιστοσελίδα του ΣΑΝ και στο λογαριασμό του ΣΑΝ στο Facebook). Σε τυχόν περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε καταγγελία ενώπιον του αξιότιμου Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Μαυρωτά για την έκδοση από αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 περ. β΄ του ν. 2725/1999 διαπιστωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη έκπτωση του Ι. Μανίκα και πράξης κήρυξης ως εκπτώτων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΝ που είναι υπαίτια για τη μη έκδοση της πράξης αυτής.

5. Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι θεωρούμε θράσος να επικαλούνται φερόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων οι Α. Χατζησάββας, Ι. Μανίκας και Μ. Μαρκόπουλος, από τη στιγμή που αυτοί και τα λοιπά μέλη της φερόμενης διοίκησης του ΣΑΝ δεν έχουν ανταποκριθεί καν και έχουν κωφεύσει προκλητικά από τις 3.2.2019 μέχρι και σήμερα (για 16 μήνες!) να ανταποκριθούν στην αίτηση του Α. Αναχουρλή για ενημέρωση, πρόσβαση και φορητότητα για τα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται ο ΣΑΝ. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνουμε το ΣΑΝ ότι
ήδη εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα κατατεθεί από τον Α. Αναχουρλή σχετική εκτενής καταγγελία κατά του ΣΑΝ ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Το Γραφείο Τύπου της Α.Ο.Ν.Μ.