ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ BOWLING

Η ΑΟΝΜ μετά από συνεδρίαση, αποφάσισε την αναβολή των προγραμματισμένων Πανελλήνιων Αγώνων Bowling της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 για τους κάτωθι λόγους:

  1. Λόγω πένθους για τον θάνατο του αθλητή τού ΔΡΟΜΕΑ και της ΑΟΝΜ Ιωάννη Γκίκα στο άθλημα του Bowling και
  2. Λόγω μεγαλύτερης της αναμενόμενης συμμετοχής αθλητών, (μεγαλύτερη από αυτήν που είχαμε υπολογίσει) και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των αθλητών μας.

Οι εν λόγω Αγώνες θα πραγματοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω.

Το ΔΣ