ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ EΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ

H Παγκόσμια Αθλητική Ομοσπονδία Μεταμοσχευμένων διεξάγει μία παγκόσμια έρευνα που αναφέρεται σε όλους τους μεταμοσχευμένους αθλητές. Χρειάζεται μόνο 10-15 λεπτά για να ολοκληρωθεί και θα βοηθήσει την Παγκόσμια Ομοσπονδία να σχεδιάσει προγράμματα και δραστηριότητες τα οποία να απευθύνονται σε όλους τους μεταμοσχευμένους, βοηθώντας τους να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους μέσω του αθλητισμού.
 
Για να μεταβείτε στον ιστότοπο της έρευνας πατήστε εδώ.