ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΟΝΜ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ BILLION STEPS CHALLENGE ΤΗΣ WTGF – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ.) συμμετέχοντας και στηρίζοντας τη δράση της Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων (WTGF) BILLION STEPS CHALLENGE, καλεί όλα τα μέλη της να δηλώσουν συμμετοχή στη δράση αυτή σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να κάνουμε εγγραφή στη δράση BILLION STEPS CHALLENGE της Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων (WTGF) και να λάβουμε μέρος στη διοργάνωση θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Αρχικά θα πρέπει να κατεβάσουμε στο κινητό μας την εφαρμογή Google Fit  από το Google Play Store και αφού εγκατασταθεί  να την τρέξουμε. Αμέσως μετά, και πάλι από το Google Play Store, κατεβάζουμε την εφαρμογή MoveSpring την οποία τρέχουμε και επιλέγουμε SignUp ώστε να ξεκινήσουμε την εγγραφή μας. Στο πεδίο που μας ζητάει κωδικό διοργανωτή (Organization Code) βάζουμε wtgf20 και επιλέγουμε συνέχεια.  Συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία που μας ζητάει η φόρμα εγγραφής, δημιουργούμε έναν λογαριασμό και ανεβάζουμε και κάποια φωτογραφία μας (αν θέλουμε). Στο τελευταίο βήμα, στο σημείο όπου μας ζητάει να συνδέσουμε κάποια συσκευή καταγραφής βημάτων, επιλέγουμε την εφαρμογή Google Fit. Τελευταίο βήμα είναι η δημιουργία μιας ομάδας. Τη δημιουργία της ομάδας αναλαμβάνει ένας από τους συμμετέχοντες σε αυτή (Leader) και πραγματοποιείτε μέσα από την εφαρμογή MoveSpring.  Φτιάχνουμε μια ομάδα για το συγκεκριμένο event την οποία ονομάζουμε GREECE AONM XXXX (όπου ΧΧΧΧ θα γράψουμε ότι θέλουμε εμείς, πρέπει να γραφτεί κάτι υποχρεωτικά) και στη συνέχεια αποστέλλουμε αιτήματα σε φίλους μας, που ήδη έκαναν εγγραφή στην εφαρμογή (με το Λατινικό τους όνομα), ώστε να μπουν στην ομάδα που μόλις δημιουργήσαμε.  Αυτοί θα πρέπει να αποδεχτούν το αίτημα και μόνο τότε θα ενταχθούν στην ομάδα. Σε κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχουν από 2 έως 5 άτομα.

Καλή τύχη σε όλες τις ομάδες