ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΟΝΜ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ (ΣΑΝ)

Σε απάντηση δημοσιευμάτων για υποτιθέμενο «απάνθρωπο εμφύλιο» στην αθλητική κοινότητα των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, η Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ), ως αποκλειστικώς αρμόδια αρχή για την ανάπτυξη του αθλητισμού νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων σε όλη τη χώρα, αναφέρει τα εξής προς αποκατάσταση της αλήθειας:

  • Έχουν ήδη εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις και δικαστική απόφαση ότι ο Σύλλογος Αθλουμένων Νεφροπαθών (ΣΑΝ) δεν αποτελεί μέλος της ΑΟΝΜ.
  • Έχει ήδη εκδοθεί διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΝ, στο οποίο αναφέρεται ότι ανήκουν οι 3 καταγγέλλοντες.
  • Οι 3 καταγγέλλοντες, αναφερόμενοι αθλητές και διοικητικοί παράγοντες του ΣΑΝ, είναι τα μόνα πρόσωπα στον αθλητισμό νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων που έχουν τιμωρηθεί αμετάκλητα και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών το 2019 και από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας το 2020.
  • Ο ΣΑΝ δεν έχει εγγραφεί καν στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για αθλητικά σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση, το οποίο αποτελεί επίσημη πηγή πληροφόρησης για την ιδιότητα κάθε σωματείου ως αθλητικού και με ειδική αθλητική αναγνώριση.
  • Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΑΝ δεν μπορεί ούτε να χρησιμοποιήσει αθλητικές εγκαταστάσεις εποπτευόμενων από τη ΓΓΑ νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ούτε να εισπράξει τη χρηματοδότηση του ΟΠΑΠ στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες ούτε να εισπράξει επιχορηγήσεις Περιφερειών και Δήμων για την προαγωγή του αθλητισμού νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων και την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών του ούτε να συνάψει ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης προς εκπλήρωση των σκοπών του.
  • Έχουν ήδη συμπληρωθεί 2,5 και πλέον χρόνια χωρίς την παραμικρή συμμετοχή οποιουδήποτε αθλητή του ΣΑΝ σε οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών και για το λόγο αυτό εκκρεμεί αίτηση ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του ΣΑΝ.
  • Έχει ήδη εκδοθεί ομόφωνο ψήφισμα όλων των σωματείων-μελών της ΑΟΝΜ αφ’ ενός ότι ο ΣΑΝ ουδέποτε κατέστη μέλος της ΑΟΝΜ και αφ’ ετέρου ότι όλα τα σωματεία-μέλη της ΑΟΝΜ δεν επιθυμούν καν τη συμμετοχή του ΣΑΝ στον αθλητισμό νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν προφανές ότι τα δημοσιεύματα για υποτιθέμενο «απάνθρωπο εμφύλιο» στην αθλητική κοινότητα των νεφροπαθών & μεταμοσχευμένων είναι κακόβουλα και αβάσιμα και βρίσκονται τελείως εκτός πραγματικότητας.

Η ΑΟΝΜ προχωράει μόνο μπροστά, εξασφαλίζοντας συνεχώς νέες συνεργασίες με υπέρτατους αθλητικούς φορείς για την ανάπτυξη του αθλητισμού νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, και ευελπιστεί αυτή να είναι η τελευταία φορά που αναγκάζεται να ασχοληθεί με ένα ανύπαρκτο θέμα υποτιθέμενου «απάνθρωπου εμφυλίου»