ΕΚΔΟΣΗ 16ου ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΚΟΥ “ΔΡΟΜΕΑΣ”

Σας κοινοποιούμε το 16ο Τεύχος του περιοδικού “ΔΡΟΜΕΑΣ”, με ενημερωτικό υλικό για τις αθλητικές δράσεις των μεταμοσχευμένων και νεφροπαθών καθώς επίσης και ιατρικά άρθρα που αφορούν στην υγεία των μεταμοσχευμένων και νεφροπαθών.

(αρχείο PDF, 3,3 Mb)