ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Ενημερώνουμε τους αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Α.Ο.Ν.Μ. ότι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στην Ομοσπονδία την καρδιολογική εξέταση όπως αναφέρεται στα συνημμένα του σχετικού εγγράφου της Κάρτας Υγείας Αθλητή, πιστοποιημένο και υπογεγραμμένο από καρδιολόγο δημοσίου νοσοκομείου ή διαπιστευμένου ΕΚΑΕ.
 
Η Κάρτα Υγείας είναι προσωπικό έγγραφο το οποίο έχει στην κατοχή του ο αθλητής και υποχρεούται να επιδεικνύει όταν του ζητηθεί από την γραμματεία αγώνων ή προπονήσεων.

Σύμφωνα με τον νόμο 4479/2017 και την υπ. αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β3254/08-08-2018)

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της Α.Ο.Ν.Μ.