ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2021
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ:

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ:

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

 

Αρκά Δήμητρα

Μανώλης Λεωνίδας

Φωτοπούλου Χαρίκλεια

Κουτσογιάννη Παρασκευή

Κωλέττης Ανδρέας

Αρβανίτης Δημήτριος

Μανώλη Αναστασία

Αρκάς Ιωάννης

Αναχουρλής Αθανάσιος