ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ), κατά τη συνεδρίασή του στις 31-08-2022, αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2725/1999 και 4726/2020, όπως τροποποιηθέντες ισχύουν, της εν γένει αθλητικής νομοθεσίας και του Καταστατικού της ΑΟΝΜ, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΑΟΝΜ, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι των σωματείων-μελών της ΑΟΝΜ, την Τετάρτη 19-10-2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της ΑΟΝΜ, που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Τριπόλεως 19Α, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  2. Οικονομικός προϋπολογισμός 2023 και έγκριση αυτού

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το Καταστατικό της ΑΟΝΜ απαρτία, η  Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 20-10-2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.