“Ο ΔΡΟΜΕΑΣ” – Τεύχος 18 – Εξαμηνιαίο Αθλητικό Περιοδικό Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρόμενων

Κυκλοφόρησε το Τεύχος 18 του Εξαμηνιαίου Αθλητικού Περιοδικού Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρομένων “ΔΡΟΜΕΑΣ” με πλούσια ύλη. 

Πατήστε στο εξώφυλλο για να το διαβάσετε.