ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως
τροποποιηθείς ισχύει, της εν γένει αθλητικής νομοθεσίας και του Καταστατικού της ΑΟΝΜ, στην συνεδρίαση της 5-7-2024 αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΟΝΜ, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι των σωματείων-μελών της ΑΟΝΜ, την Πέμπτη 01-08-2024 και ώρα 11.00 το πρωί στα γραφεία της ΑΟΝΜ, που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Τριπόλεως 19 Α , με τα
εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Τροποποίηση Κανονισμού Εθνικών Ομάδων
  3. Τροποποίηση Κανονισμού Δεοντολογίας
  4. Τροποποίηση Κανονισμού Διαιτησίας

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το Καταστατικό της ΑΟΝΜ απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 08.08.2024 και ώρα 11.00 το πρωί, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.