ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Σύμφωνα με τα συνημμένα:
1 Υπουργική Απόφαση
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/2018
2 ΦΕΚ 3254/Β/8-8-2018όλοι οι αθλητές της Ομοσπονδίας μας (Α.Ο.Ν.Μ.) θα πρέπει να θεωρούν ΚΑΘΕ
ΧΡΟΝΟ την Κάρτα Υγείας Αθλητή (συνημμένο 3).

1. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή του/της σε προπονήσεις και αγώνες. Όλοι οι αθλητές της Α.Ο.Ν.Μ. θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους (προπονήσεις, αγώνες κλπ) την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται µε το Δελτίο Αθλητικής ιδιότητας της Α.Ο.Ν.Μ.. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του/της αθλητή/τριας, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.

3. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία, διαιτητή, στον αρμόδιο αλυτάρχη του αγώνα κλπ κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

4. Η κάρτα Υγείας αθλητή θεωρείται µόνο από ιατρούς: καρδιολόγους μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Νομαρχιακών, Περιφερειακών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Υγειονομικών Στρατιωτικών Μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το Δημόσιο ή Ν.Π.Α.Δ. καθώς και ιατρούς-καρδιολόγους του ιδιωτικού τομέα.

5. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων

  1. Κλινική εξέταση
  2. Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
  3. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (Να υπάρχει ως συνημμένο)

 

Την κάρτα Υγείας Αθλητή μπορείτε να την κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους:

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της Α.Ο.Ν.Μ.