ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2025
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ:

ΜΕΛΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Αρκά Δήμητρα

Γόμπου Αθηνά

Καράμπελας Κωνσταντίνος

Ηλιόπουλος Σταύρος

Κουτσογιάννη Παρασκευή

Κουτσουμπελη Βασιλική

Πολυδώρου Χριστόφορος

Σπανός Νίκος

 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ:

ΜΕΛΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Αρκά Δήμητρα

Γόμπου Αθηνά

Φωτοπούλου Χαρίκλεια

Ηλιόπουλος Σταύρος

Κουτσογιάννη Παρασκευή

Κουτσουμπελη Βασιλική

Πολυδώρου Χριστόφορος

Σπανός Νίκος

 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2021
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ:

Αρκά Δήμητρα

Μανώλης Λεωνίδας

Φωτοπούλου Χαρίκλεια

Κουτσογιάννη Παρασκευή

Μανώλη Αναστασία