Αγαπητοί συνάδελφοι,

μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων, η αρχική μας σκέψη για τη δημιουργία Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων έγινε πραγματικότητα. Στις 29-06-17 στη Βουλή των Ελλήνων, ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα η αναγνώριση της Αθλητικής μας Ομοσπονδίας με διακριτικό τίτλο Α.Ο.Ν.Μ. Σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, κομβικό θα έλεγα, δύο άνθρωποι με όραμα στον αγωνιστικό αθλητισμό Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων Αθλητών, ένας Υπουργός νέος, άξιος, με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο κος Γεώργιος Βασιλειάδης και τρεις άξιοι επαίνου συνεργάτες του, η κυρία Σεραφείμ και οι κύριοι Συκάς και Φελέκης έκαναν το όραμά μας πραγματικότητα και πέταξαν στους αιθέρες τους αθλητές μας με άριστες επιδόσεις σε Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων.

Με την αναγνώριση της Αθλητικής μας Ομοσπονδίας είμαστε αναγκασμένοι να γίνουμε εξωστρεφείς, να μάθει ο κόσμος τα περί ημών γύρω από τον αθλητισμό που υπηρετούμε, έχοντας σαν σύνθημα των επιτυχιών μας την Ευγενή Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και της Μεταμόσχευσης.

Επίσης, για τις παγκόσμιες επιδόσεις μας στον στίβο, στα 100μ. στο άλμα εις ύψος, στην κολύμβηση, στην σφαίρα, στο ακόντιο, στα 5.000μ., στην Dream Team της Ελλάδας στην επιτραπέζια αντισφαίριση, στο bowling κτλ.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το ιδιόκτητο ακίνητο του Πανελληνίου Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων ΔΡΟΜΕΑΣ, εμβαδού 180τ.μ. που αποκτήθηκε πριν ένα χρόνο και στεγάζει τα γραφεία του ΔΡΟΜΕΑ. Στον χώρο αυτόν, ο ΔΡΟΜΕΑΣ φιλοξενεί τα γραφεία της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων που βρίσκεται στο κεντρικότατο σημείο των Αθηνών επί της οδού Τριπόλεως 19Α και Λένορμαν, έμπροσθεν του αρχαίου θεάτρου του Κολωνού.

Όλα τώρα έγιναν όπως τα σκεφτήκαμε, όπως τα οραματιστήκαμε και έπεται η συνέχεια που θα έχει μεγάλη ένταση και προοπτική, με στόχο τη μεγάλη ανάπτυξη του αθλητισμού των Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων Αθλητών.

Καλούμε λοιπόν να επισκεφτούν τα γραφεία μας όλοι οι μεταμοσχευμένοι και αιμοκαθαρόμενοι αθλητές που αγαπούν τον αθλητισμό, να ενταχθούν στους αθλητικούς μας συλλόγους και να μοιραστούν μαζί μας την ευγενή άμυλα, την καλυτέρευση της υγείας τους, την ευφορία της νίκης για την κατάκτηση ενός μεταλλίου ή μίας θέσης σε Πανελλήνιους, Πανευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Αγώνες για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι σε μία κοινωνία που πρέπει αναγκαστικά να πάει μπροστά και με μεγάλη ταχύτητα και όχι να μείνει στάσιμη ή να πάει πίσω στο διεθνές γίγνεσθαι.

Πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, είναι πρόοδος για την πατρίδα και τον λαό μας.

Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α 121) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 2
Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, προστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στην «Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων
(ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής
Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.), χο-
ρηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28.».
ΦΕΚ Δημοσίευση 27 Ιουνίου 2017